Natur

Natur
Vattenfallet i Munka Ljungby. Har ni svårt för att lämna kommentar så mejla mej istället ejlerplato@hotmail.com

fredag 5 februari 2016

Föredrag om fisk i Rönneå

I går kväll åkte Olof, Björn och jag till biblioteket i Ängelholm
 där Naturskyddsföreningen bjudit in Anders Eklöv för att berätta 
 om Rönneå och dess biflöde.
Det var ca 40 personer som kom och minst 12 var från ÄSFF.
Det har gjorts vattendragsinventering
 i Rössjöholmsån och Kägleån 2005.
Rönneå 1999, 2008, 2009, 2010 och 2012.

I Rönneå finns inte mindre än 31 kräft- och fisksorter, inte illa.
Vandringshinder:
Kägle å har rensats upp så första vandringshindret är vid Benmöllan.
I Pinnån är det Stora mölla och i Rönneå är det vid Klippan, 
Stackarp, Forsmöllan och pappersbruket.
Dom tre kraftverken vid Klippan producerar inte mer
el tillsammans än ett ordentligt vindkraftverk, 
Är det inte tid att riva väck dessa då, så Lax o Öring kan vandra fritt?

Anders rekommenderade ett besök vid Tullstorpsån där dom lagt ner
ett jättearbete för att få mer fisk och liv i ån.
www.tullstorpsan.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar