Natur

Natur
Vattenfallet i Munka Ljungby. Har ni svårt för att lämna kommentar så mejla mej istället ejlerplato@hotmail.com

torsdag 14 augusti 2014

Minnes anteckningar från föregående damm möte.

Den 16 oktober kl 18,30 har vi nytt möte i klubblokalen


Ängelholm den 6 maj 2014  kl:18,30
Minnesanteckningar från mötet med dammedlemmarna i Ängelholms Sport o Fiskevårds förenings lokal.
Glenn Elversson från damm kommittén hälsade alla 20 närvarande välkomna och utsågs till kvällens ordförande.
Även Ronny Svensson, Gösta Bengtsson och Lars Wennerberg från kommittén var närvarande.
Att föra anteckningar valdes Ejler Plato.
Frågor som kom upp på mötet var:
1. Det är endast tillåtet att ta upp 2 fiskar per fiskekort och vecka, man får bara återutsätta två fiskar per dag, har man tagit upp sin andra fisk är det slutfiskat denna vecka och man får inte återutsätta mer fisk denna vecka.  All fisk som skall återsättas får inte tas upp ur vattnet utan ska varsamt tas loss i vattenbrynet, skadad blödande fisk ska tas upp.
2. Vid Isfiske får man endast pimpla med ett spö per man + sätta ut max 5 st angeldon för gädda, för regnbåge gäller samma regler som på övriga delen av året men gädda får du ta så många du kan.
3. Sista veckan i april och första veckan i maj är allt spinnfiske förbjudet,  gäller barn och även MVB:s  personal
4. Vad gäller för medlemmars barn, barnbarn eller bekantas barn? Endast barn och barnbarn under 14 år får fiska med spinnspö (enkelkrok ska användas, och spinnfiske fångad fisk får ej återutsättas) (barn över 14 år får endast flugfiska) och dom fiskar på medlemmens kvot. Men kan lösa ett eget fiskekort för 100 kr och  får då ta 2 egna fiskar.
5. Om medlem vill ta med en kompis upp o fiska så måste man lösa ett fiskekort för 100 kr på Waruhallen där samma regler gäller som för medlem.
6. Om medlem vill låta kompis följa med ( utan att lösa kort)och lära sej flugfiska kan han göra det om kroken på flugan är borttagen.
7. Mete i dammarna efter mört o gädda under året får endast göras av Lars Wennerberg och Gert-Inge Nilsson. (behöver du mört så kan dom nog hjälpa dej)
8. Fiskekort skall alltid bäras synligt.

9. Gäddfiske: Förslag från Lennart Holmberg att den som tar årets största gädda på fluga vinner fritt medlemskap för ett år i dammarna. PS det måste finnas vittne vid invägningen.(gärna någon i damm kommittén)
10. Gäddfiske: 1 april till den 15 april är det tillåtet för alla att spinnfiska efter gädda gärna med stora wobbler så inga regnbågar fångas.
11. Ola Hansson undrade om vi hade någon gräns för medlemsantal, vi är 160 från klubben och 37 från MVB som fiskar, vi har ingen begränsning för närvarande.
12. Magnus Björk frågar om fiskisättning, Vi sätter ut till 1 Maj och sen 4-5 gånger under året, ca 200kg per gång av 1-2,5kg fiskar som kostar 70kr/kg
13. Ev fiskestopp sista veckan i april diskuterades men inget bestämdes.
14. Gert-Åke A (Goje) vill att alla som fiskar ska kolla fiskekort vid alla klubbens vatten.
15. Ola H talade om att en bekant som löst dammkort på Waruhallen inte fått ut några regler tillsammans med kortköpet, Bengt ska vidtalas så han lämnar ut regler.
16. Tänk på att grindarna stänges kl 15,30. Blir du inlåst kan du ringa Ronny S som har nyckel, men vi beslutade att det kostar 300 kr om han ska öppna.
17. Nästa års 1.sta maj får ingen börja fiska före kl: 9.00 då bommen öppnas. Kl: 14,00 stänges bommen men ni får gärna fiska vidare. Ejler sätter upp en tavla där alla skriver upp sin fångst denna dag (mellan 9-14) och det blir ett pris till största fisk. Glöm sen inte att även lägga i fångstrapport.
17. Gösta B undrar om inte klubben kan bidraga med de 3000kr som vi fick till Sjöalts dammarna, Lennart Holmberg ska ta upp det på ett styrelsemöte.
18. Ejler informerade om arbetsmöten vid dammarna 15/5 12/6 14/8 kl: 18,00 och 18/9 kl: 17,00 Gösta och Goje menar att vi behöver fler yngre som hjälper till, de som har röjaggregat mm får gärna ta dem med klubben står för bensinen.  Det bjuds på kaffe och lite tilltugg vid jobb kvällarna och du kan ju fiska en stund när jobbet är klart.
19. Nästa möte med dammedlemmar ska vara torsdag 16 oktober 18,30 för att kunna lägga in gemensam motion till klubben om vi vill ändra något. Anmäl en vecka innan att du kommer till Ejler Plato på plato@telia.com eller 0706-628 631  så jag vet hur många som ska ha kaffe o bulle,

D1F9D151.JPG

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar